O blogu

Niniejszy blog jest zbiorem wpisów zawierających moje różne przemyślenia, wnioski czy znalezione gdzieś koncepcje/nowinki.

Będę starał się dbać o gramatykę, ortografię i stylistykę, jednak nie jest to moją najmocniejszą stroną 😉

Kody źródłowe zamieszczane na blogu są mojego autorstwa, chyba że zostanie zaznaczone inaczej (z podaniem źródła). Analogicznie wygląda kwestia autorstwa treści wpisów.

Jeżeli kod źródłowy zamieszczony na blogu mógłby się Tobie przydać, możesz go wykorzystać – należy tylko zaznaczyć źródło, będę również wdzięczny za poinformowanie mnie o wykorzystaniu. Jednocześnie zaznaczam, że nie biorę odpowiedzialności za użycie kodów źródłowych i ewentualne straty wynikające z ich błędnego działania.

Dodaj komentarz